Anasayfa / Diğer Kategoriler / Eğitim / 7.Sınıf Türk tarihinde yolculuk Test soruları ve cevapları – Sosyal bilgiler test 1

7.Sınıf Türk tarihinde yolculuk Test soruları ve cevapları – Sosyal bilgiler test 1

 

sosyal-bilgiler-6-sinif-kelime-bulutu

Soru 1

Osmanlı Devleti’ nde düşman ülkelerine saldırı düzenlemek, orduya keşif hizmetlerinde bulunmak ve ordunun güvenle ilerlemesini sağlamak gibi görevlerde bulunan atlı askeri birliklere ne denir ?

A) Kapı kulu süvarileri

B) Tımarlı sipahiler

C) Akıncılar

D) Yaya ve müsellemler

 

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde eğitim ve adalet alanındaki işleri yürüten ve bu alandaki atamaları yapan kişiye ne denirdi ?

A) Kazasker

B) Sadrazam

C) Kaptan-ı Derya

D) Şeyhülislam

 

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır ?
A) Malazgirt Zaferi
B) Haçlı Seferleri
C) İlk Türk devletleri
D) Başarılı ordu komutanları
Soru 4
Haçlı Seferlerinde  Hristiyanlar  kutsal saydıkları toprakları ele geçirememiş halkın gözünde din adamları, papa güç kaybetmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır ?

A) Kilise papazlarına duyulan güvenin artmasına

B) Hristiyanların güçlenmesine

C) Derebeyliklerin zayıflamasına

D) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına

Soru 5

Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz ?

A) Ticaretin sonlandırılmaya çalışılması

B) Ticaretin durmasını önlemek

C) Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması

D) Ticaretin gelişmesini amaçlamak

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangi şehir II. Mehmet Dönemi’nde Osmanlı topraklarınakatılmamıştır ?

A) Sinop

B) Mısır

C) Sırbistan

D) Trabzon

 

Soru 7
Türkiye Selçuklu Devletin’de müslüman ve gayri müslimlerin bir arada yaşaması, cami ve kilisenin yan yana bulunması neyin göstergesidir ?
A) Halkın yönetime katıldığının
B) Ticaretin geliştiğinin
C) Gayri müslimlere karşı hoşgörülü olunduğunun
D) Sanayiye önem verildiğinin
Soru 8
Anadolu’ da ilk beylikler döneminde dokunan halı , kilim ün kazanmıştır. Avrupa’ nın yanı sıra  Mısır, Çin, Irak gibi bir çok ülkeye de ihracat yapılmıştır.Bu bilgilere dayanılarak hangisine ulaşılabilir ?

A) El sanatları geri kalmıştır.

B) Devlet teokratik bir yönetim anlayışına sahiptir.

C) Tarımcılığa önem verilmemiştir.

D) Ticaret uluslararası boyut kazanmıştır.

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin faydaları arasında yer almaz ?

A) Bütçeden para ayırmadan asker yetiştirilmiş

B) Devletin maaş yükü azalmış

C) Ülkedeki otorite zayıflamış

D) Üretim kontrol altına alınarak artırılmıştır.

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ikta sistemi usulüyle verilen topraklardan değildir ?

A) Has

B) Haraci

C)  Eyalet

D) Geliri doğrudan sultan ailesine verilen topraklar.

 

Soru 11

Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisi sadece gayrimüslimlerden alınan bir vergi çeşididir ?

A) Zekât

B) Haraç

C) Çiftbozan

D) Öşür

 

Soru 12

-Lale Devri’ nde ilk matbaa kurulmuştur.

-1831’ de Takvim-i Vekay-i adıyla ilk resmi ga­zete çıkarılmıştır.

Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti’ nde aşağıdakilerden hangisinin öneminin kavrandığı­nı gösterir ? 

A) Halkın bilgilendirilmesinde yeniliklerden yararlanılmasının

B) Anadolu’ nun kültürel yapısının korunmasının

C) Avrupa devletlerinin Osmanlı İç işlerine karışmalarının engellenmesinin

D) Islahatlarla Kanuni döneminde olduğu gibi güçlü bir devlet düzeni kurulmasının

 

Soru 13

17. ve 18. yüzyılda ıslahat yapan bazı devlet adamları bütçeyi denkleştirmeye çalışmış, ge­reksiz harcamaları kısıtlamışlardır.

Bu tür çalışmaların aşağıdakilerden hangi­sine yönelik olduğu savunulabilir ?

A) Ekonomik sorunları çözmeye

B) Ordudaki bozulmayı engellemeye

C) Toplumda birlik ve beraberliği sağlamaya

D) Osmanlı Devleti’ni dünyanın en büyük eko¬nomik gücü haline getirmeye

 

Soru 14

Osmanlı Devleti’ nin kurduğu ilk medreselerde dini ve pozitif bilimler birlikte okutulurken 17. yüzyıldan itibaren medreseler daha çok dini eğitim veren kurumlar haline gelmiştir.

Bu değişimin aşağıdaki sonuçlardan hangi­sine yol açtığı savunulamaz ?

A) Medrese mezunlarının eskisi kadar donanımlı olamamasına

B) Osmanlı Devleti’nde eğitim faaliyetlerinin durmasına

C) Medreselerin öneminin azalmasına

D) Medreselerin öneminin artmasına

 

Soru 15

Anadolu’ ya ilk akınlar hangi devletler zamanında olmuştur ?

A) Göktürk – Uygur

B) Avar – Göktürk

C) Sabirler – Hunlar

D) Urartu – Hun

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Sayıların Toplamını Kutucuğa Yazınız ->(Sahte Yorumlar İçindir) *

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow